Visie

Gezondheid staat voor mij in verbinding met het volgen van de natuurlijke ritmen en impulsen. Wij zijn nu eenmaal onderdeel van de natuur en zullen ons ook aan die wetten moeten houden. Van binnen weten we wat goed voor ons is. Het contact met ons binnenste en daar gehoor aan geven is dan ook essentieel om op het juiste spoor te blijven. Contact met wie je in wezen bent, zet je in je kracht en geeft jou de leiding over de invulling van je leven.

Gezondheid staat ook in verband met levenskracht. Levenskracht begint al bij je conceptie. De gezondheidssituatie van je ouders bepalen de kwaliteit van de vrucht waar je uit ontstaat. Tijdens de zwangerschap is de voedingstoestand van je moeder van belang, maar ook de sfeer waarin ze verkeert, de relatie met de mensen om haar heen. Zo zijn alle fasen waarin je opgroeit van belang voor de levenskracht die je hebt qua constitutie. Daarbij heb je de geestkracht die je kunt inzetten bij alles wat je doet.

Zielsmatig heb je verbinding met het grote geheel. Verbinding met lichaam, geest en ziel geven je sturing en leiden je naar wat je hebt te doen op je levensweg. In consulten vraag ik naar deze zaken. Wat zijn je klachten, hoe ziet je leven er uit, waar ben je tevreden over, waar niet? Heb je verbinding met je binnenwereld en hoe is de kwaliteit daarvan? Waar en door wie laat je je leiden in je leven, welke voeding neem je tot je? Etc.